Noteikumi

Pirmo reizi ieteicams
veikt iesildīšanos.

Džinsi nav sporta
apģērbs.

Kluba apmeklē tikai
sporta apģērbā un
maiņas apavos/zeķēs.

Aizliegts ienest
pārtiku un dzērienus
(arī alkoholu)

Uzmanību! Izmantojot virvju parku un klinšu sienu obligāti jābūt maiņas sporta apaviem!

Tiek pieņemts, ka sporta un izklaides kluba MaryMaris apmeklētājs pirms kluba atrakciju izmantošanas ir iepazinies ar MaryMaris kluba noteikumiem. Vecākiem un / vai pavadošām personām tiek lūgts ar savu parakstu apstiprināt, ka viņi pārzina kluba noteikumus un ka visa atbildība par bērnu / bērniem gulstas uz vecākiem un / vai pavadošajām personām.

Privātuma politika
Mājas rezervēšanas nosacījumi

Ja bērns nav sasniedzis 14 gadu vecumu zīme tiek pieņemta tikai viena no vecākiem / aizbildņa klātbūtnē.
Piekrišana (PDF)

Vispārīgi noteikumi

Tiek pieņemts, ka sporta un izklaides kluba MaryMaris apmeklētājs pirms kluba pakalpojumu izmantošanas ir izlasījis vispārējos iekšējos noteikumus.

Sporta un izklaides kluba MaryMaris administrācija ir noteikusi šādu darba laiku: no 10 līdz 22, bez pusdienu pārtraukuma un brīvdienām.

Pirms apmeklējuma klubā apmeklētājiem jāveic maksājums saskaņā ar apstiprināto cenrādi kluba kasē.

Sporta un izklaides kluba MaryMaris administrācija un darbinieki nesniedz aukles pakalpojumus. Visa atbildība par bērna / bērnu drošību Kluba teritorijā gulstas vecākiem un / vai pavadošām personām.

Vecākiem vai pavadošām personām ar savu parakstu jāapstiprina, ka viņi pārzina kluba noteikumus, un visa atbildība par bērnu / bērniem gulstas uz viņiem.

Bērniem līdz 7 gadu vecumam jābūt pastāvīgi vecāku uzraudzībā (saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu). Bet ir svarīgi zināt, ka vēl viens bērns var pieskatīt bērnus, kas jaunāki par 7 gadiem. Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu tā var būt persona, kas sasniegusi vismaz 13 gadu vecumu.

Sporta un izklaides kluba MaryMaris administrācija un darbinieki neatbild par bērniem, kuri atrodas kluba teritorijā bez vecāku vai viņu pavadošā personu uzraudzības.

Sporta un izklaides kluba MaryMaris administrācija un darbinieki nav atbildīgi par iespējamiem negadījumiem ar apmeklētājiem kluba teritorijā, izņemot gadījumus, ko izraisa spēļu aprīkojuma un / vai atrakciju bojājumi.

Kluba atrakciju izmantošana ir iespējama tikai sporta apģērbā (bez stiprinājumiem, slēdzenēm, kniedēm, jostām)

Virsdrēbēs un ārā apavos spēļu zālē ieiet aizliegts. Lūdzu ņemiet līdzi maiņas apavus. Atrasties spēļu zālē, t.sk. virvju parkā un kāpšanas sienā OBLIGĀTI MAIŅAS SPORTA APAVOS.

Sporta un izklaides kluba MaryMaris administrācija un darbinieki neatbild par apmeklētāju personisko mantu atstāšanu, tai skaitā glabāšanas skapīšos atstāto mantu, nozaudēšanu, zādzību vai sabojāšanu.

Mēs lūdzam nodot visas atrastās mantas Kluba darbiniekam. Atrastās mantas viena kalendārā mēneša laikā tiek turētas klubā MaryMaris.

Jūs nevarat ņemt līdzi pārtiku un dzērienus (izņemot īpašās situācijās).

Apmeklētājiem jāievēro vispārpieņemtās ētikas normas un uzvedības noteikumi, jāievēro tīrība un kārtība, kā arī jārūpējas par kluba īpašumiem.

Klubu ir aizliegts apmeklēt personām, kas atrodas neveselīgā stāvoklī (drudzis, klepus utt.)

Smēķēšana, alkohola vai citu apreibinošu vielu lietošana Kluba telpās ir stingri aizliegta. Personām, kas atrodas alkohola vai narkotisko vielu riebumā, ieeja stingri aizliegta. Kluba administrācijai ir tiesības atteikt Kluba apmeklējumu personām, kas atrodas riebuma stāvoklī.

Mēs lūdzam jūs uzmanīgi izmantot rotaļu aprīkojumu un atrakcijas. Gadījumā, ja tiek bojāts vai iznīcināts MaryMaris īpašums, mums ir tiesības pieprasīt pilnu zaudējumu atlīdzību.

Kluba teritorijā ir aizliegts izmantot uguņošanu un pirotehniku, kā arī jebkāda veida programmas ar ziepju burbuļiem.

Kluba teritorijā (uz paklājiem) aizliegts iebraukt ar ratiem un velosipēdiem.

Hēlija baloni ir aizliegti.

MaryMaris klubs ir aprīkots ar videonovērošanu. Vecāki vai citas atbildīgas personas, kas ir kopā ar bērnu, apmeklējot klubu, piekrīt, ka teritorijā ir atļauta videonovērošana, videomateriāli var tikt publiski izmantoti kluba vietnē www.marymaris.lv un MaryMaris sociālajos tīklos.

Klubā MaryMaris ir atļauts fotografēt. Vecāki vai citas ar bērnu esošās atbildīgās personas, apmeklējot MaryMaris Klubu, piekrīt, ka citi Kluba apmeklētāji varēs fotografēt viņus un bērnus, kā arī piekļuvei fotogrāfijām kluba mājaslapā www.marymaris.lv vai sociālajā tīklā MaryMaris.

Aproce zaudē savu efektu, izejot no sporta un izklaides kluba MaryMaris telpām un / vai ja tā zaudē integritāti.